Pro školkaře

Pro školkaře

Pro ty co hrávají ve školkách. Vláda zakázala koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol,  atd….

Takže koncert, výchovný koncert, vystoupení prostě nesmíte ani ve školkách… ale můžete s dětmi zpívat…takže zpívánky můžete…

Pro info :

432_1920 Sb. ve znění 442_2020 Sb. s úč. k 31.10.2020

Jakákoli cizí osoba musí mít v objektu škol roušku nebo respirátor. . Povinnost nošení roušek se týká všech ostatních osob s výjimkou učitelek v MŠ.  Takže pokud máte při vystoupení alespoň obličejový štít a zamezíte fyz. kontaktu dětí s Vámi, můžete zpívat jako o duši. Mimo  produkci však musíte mít roušku.